• Visa sotsiaalse mõjuga algatused

    Visa on pühendunud kaasava, õiglase ja jätkusuutliku majanduskasvu edendamisele, mis võimaldab kõigil ja kõikjal edukalt tegutseda.

Väikeettevõtted

50 M

Oleme pühendunud 2023. aastaks saavutama digitaalse võimekuse 50 miljonile väike- ja mikroettevõttele kogu maailmas, mis on osa meie jõupingutustest digitaalse võrdõiguslikkuse edendamisel.

Õiglus ja kaasatus

500 M

Täitsime oma eesmärgi tagada 2020. aastaks 500 miljonile pangakontota/teenusteta vähemhõlvatud inimesele juurdepääs digitaalsetele maksekontodele ja jätkame tööd selles valdkonnas.

Kogukond

85 %

85% meie  töötajatest osales Visa programmides , et 2021. majandusaastal oma teadmised ja oskused kogukondadele edasi anda.