Meie investeeringud

Annab kõigile ja kõikjal hoogu teadmiste ning oskuste arendamise tööriistade kaudu, et tagada võrdne juurdepääs usaldusväärsetele ja mugavatele viisidele kuidas raha liigutada.

Partnerid meie ülemaailmses koostöökogukonnas

Practical Business Skills logo

Finantshariduse ressursid

See ülemaailmne digitaalne platvorm, mida toetab Visa, pakub tasuta haridusressursse, mis aitavad väike- ja mikroettevõtete omanikel ettevõtlust alustada ning oma ettevõtet juhtida ja kasvatada.

Women's World Banking logo

Naiste juhitud ettevõtete mõjuvõimu suurendamine

See Visa Foundation partnerlus aitab kogu maailmas laiendada naiste juhitud miljonite mikro- ja väikeettevõtete finantsvõimalusi.

Hand in Hand International logo.

Keenia mikroettevõtete toetamine

Meie partnerlus ettevõttega Hand in Hand, et pakkuda Keenias enam kui 10 000 mikroettevõttele, millest 75% kuuluvad naistele, juurdepääsu äri- ja finantsoskuste koolitusele ning laiendatud juurdepääsu finantsteenustele.

Visa’s UMKM Bisa! campaign with Gojek logo
VillageCapital logo
IFAD logo with byline phrase Investing in rural people.
TechnoServe logo with byline phrase Business Solutions to Poverty.
Visa’s partnership with IFundWomen displaying grant program winners.
Kiva logo

Töötajad, kes suudavad asju muuta

Visa julgustab ja toetab töötajaid avaldama mõju viisil, mis neid inspireerib, olgu see siis vabatahtliku tegevuse, annetuste või abivajavate inimeste ja kogukondade mõjuvõimu suurendamisega.

Tööajast vabatahtlik

Töötajad saavad 16 tundi tööajast, et olla vabatahtlik.

Mentorlus- ja laenuprogrammid

Meie töötajad aitavad väikeettevõtete juhendamisel ja Kiva laenuprogrammide koordineerimisel.

Dollars for Doers (Dollarid tegijatele)

Töötajad teenivad 10 dollarit tunnis vabatahtliku töö eest, mis annetatakse heategevuseks


Mõõdetava kasu tagamine

Väike- ja mikroettevõtted

50 M

Meie eesmärk on aastaks 2023 tagada digitaalne võimekus 50 miljonile väike- ja mikroettevõttele kogu maailmas, mis on osa meie jõupingutustest digitaalse võrdõiguslikkuse edendamisel.

Õiglus ja kaasatus

500 M

Täitsime oma eesmärgi tagada 2020. aastaks 500 miljonile pangakontota/teenusteta vähemhõlvatud inimesele juurdepääs digitaalsetele maksekontodele ja jätkame tööd selles valdkonnas.

Kogukond

80 %

80% meie töötajatest osales Visa programmides, et 2022. majandusaastal oma teadmisi ja oskusi kogukondadele edasi anda.

* Andmed hõlmavad 2022. eelarveaastat (FY22), mis kestab 2021. aasta oktoobrist 2022. aasta septembrini

Avastage Visa Foundation

Visa Foundation püüab toetada kaasavat majandust, kus kõik saavad areneda olenemata asukohast.