• Visa sotsiaalse mõjuga algatused

    Visa on pühendunud kaasava, õiglase ja jätkusuutliku majanduskasvu edendamisele, mis võimaldab kõigil ja kõikjal edukalt tegutseda.

Tahame, et kõik saaksid edukalt tegutseda kõikjal

Sotsiaalne mõju on osa Visa pühendumusest edendada kaasavat, õiglast ja jätkusuutlikku majanduskasvu kõigile ja kõikjal. Keskendume algatustele, mis kasutavad meie võrgustiku ulatust, tooteid, rahalisi ressursse ning meie töötajate kollektiivset asjatundlikkust ja pühendumust, et jõuda traditsiooniliselt teenustega vähemhõlvatud inimesteni, pakkudes neile juurdepääsu ressurssidele, mis võivad aidata parandada nende majanduslikku toimetulekut, ettevõtteid ja kogukondi.

Väikeettevõtted

50 M

Oleme pühendunud 2023. aastaks saavutama digitaalse võimekuse 50 miljonile väike- ja mikroettevõttele kogu maailmas, mis on osa meie jõupingutustest digitaalse võrdõiguslikkuse edendamisel.

Õiglus ja kaasatus

500 M

Täitsime oma eesmärgi tagada 2020. aastaks 500 miljonile pangakontota/teenusteta vähemhõlvatud inimesele juurdepääs digitaalsetele maksekontodele ja jätkame tööd selles valdkonnas.

Kogukond

85 %

85% meie  töötajatest osales Visa programmides , et 2021. majandusaastal oma teadmised ja oskused kogukondadele edasi anda.


Esiletõstetud programmid ja partnerlussuhted


Töötajad, kes suudavad asju muuta

Visa julgustab ja toetab töötajaid avaldama mõju viisil, mis neid inspireerib, olgu see siis vabatahtliku tegevuse, annetuste või abivajavate inimeste ja kogukondade mõjuvõimu suurendamisega.

Visa Foundation