• Sotsiaalne mõju

    Visa on pühendunud kaasava, õiglase ja jätkusuutliku majanduskasvu edendamisele kõigile ja kõikjal.

Väike- ja mikroettevõtted

50 M

Oleme pühendunud sellele, et võimaldada 2023. aastaks 50 miljonil väike- ja mikroettevõttel kogu maailmas saada osa meie digitaalse võrdõiguslikkuse edendamise jõupingutustest.

Õiglus ja kaasatus

500 M

Täitsime oma eesmärgi tagada 2020. aastaks 500 miljonile pangakontota / teenustega vähemhõlvatud inimesele juurdepääs digitaalsetele maksekontodele ja jätkame tööd selle nimel.

Kogukond

85 %

85% meie töötajatest osales Visa programmides, et 2021. eelarveaastal oma kogukondadele midagi tagasi anda