Kõik väärivad võrdseid võimalusi

Töötame selle nimel, et tiivustada naisi, erineva nahavärviga inimesi ja LGBTQ+ kogukondi, sest kõik väärivad võrdseid võimalusi majanduslikuks õitsenguks.