Kõik väärivad võrdseid võimalusi

Töötame selle nimel, et tiivustada naisi, erineva nahavärviga inimesi ja LGBTQ+ kogukondi, sest kõik väärivad võrdseid võimalusi majanduslikuks õitsenguks.

Võimaluste loomine kõigile ja kõikjal

Iga päev leiame uusi viise, kuidas kaasata maailmamajandusse rohkem üksikisikuid, kogukondi ja väikeettevõtteid.

Kaasavam maailm saab alguse innovatsioonist


2021 ja hiljem

Ehitame keskkonda, kus tähistatakse erinevat tausta ja vaatenurki ning mis aitab meie ettevõttes edu saavutada.